Copyright © 2014 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ (υπό εκκαθάριση)

                                  | Αρχική Σελίδα |

   Με βάση την υπ’ αριθμ. 34/18-3-2012 θέμα 3ο απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ 790/19-3-2012), ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του Πιστ. Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ.» και τέθηκε το ανωτέρω Πιστωτικό Ίδρυμα σε ειδική εκκαθάριση.

    Η εκκαθάριση πραγματοποιείται με βάση το άρθρο 145 του ν.4261/2014, σε συνδυασμό με την απόφαση 182/4.4.2016 (ΦΕΚ Β’ 925/5.4.16) της ΕΠΑΘ – Κανονισμός ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και τις διατάξεις  του Πτωχευτικού Κώδικα, οι οποίες εφαρμόζονται συμπληρωματικώς και στο μέτρο που δεν αντίκεινται στα ανωτέρω νομοθετήματα.

Άλλες Ενημερώσεις …..