Copyright © 2014 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ (υπό εκκαθάριση)

                                  | Αρχική Σελίδα |

Με βάση την υπ’ αριθμ. 34/18-3-2012 θέμα 3ο απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ 790/19-3-2012), ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του Πιστ. Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ.» και τέθηκε το ανωτέρω Πιστωτικό Ίδρυμα σε ειδική εκκαθάριση.

Ειδικός εκκαθαριστής από 5-4-2016 έχει οριστεί με την υπ’ αριθμ. 182/1/4-4-2016 απόφαση της ΕΠΑΘ (ΦΕΚ Β’  925/5-4-2016) η εταιρεία με την επωνυμία «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη Εταιρεία, Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων» και τον διακριτικό τίτλο «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.»

Άλλες Ενημερώσεις …..

Η εκκαθάριση πραγματοποιείται με βάση το άρθρο 145 του ν.4261/2014, σε συνδυασμό με την υπ΄αριθμ. 180/3/22-2-2016 απόφαση της ΕΠΑΘ (ΦΕΚ Β’ 925/5.4.2016) - Κανονισμός ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων -, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και τις διατάξεις  του Πτωχευτικού Κώδικα, οι οποίες εφαρμόζονται συμπληρωματικώς και στο μέτρο που δεν αντίκεινται στα ανωτέρω νομοθετήματα.